Slovensko

Silvester Lavrík: Lavrík mnohorozmerný

Narodil sa v 1964 v Spišskom Štiavniku. Vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pracoval ako divadelný a rozhlasový režisér, umelecký šéf Mestského divadla Zlín a šéfredaktor Rádia Devín; dnes projektový manažér Rádia Litera a Rádia Klasika. Vydal desať divadelných hier (Hry, 2007) a osem kníh prózy, naposledy Zu (2011), Naivné modlitby (2013) a Nedeľné šachy s Tisom (2016). „Pri mnohorozmernej osobnosti Silvestra Lavrík sa nedá jednoznačne určiť, či sa prejavuje viac ako dramatik, divadelník, prozaik, publicista, alebo ako komentátor kultúrneho diania, či esejista,“ napísal Peter Valček.