Gruzie

Lela Samniašvili: Neexistuje žena básnířka

Básnířka a lektorka literatury a vzdělávací politiky. Narodila se v roce 1977 v městečku Gori, první básně začala publikovat ve čtrnácti letech. Rozsáhlé literární vzdělání prohloubila výzkumem v oblasti americké literatury na University of California, Berkeley, filosofii vzdělávání pak vystudovala na univerzitě v Oslu. Je uznávanou básnířkou: vydala pět básnických sbírek a je držitelkou řady literárních ocenění. Mistrovský um v práci s jazykem a cit pro rytmus a melodii gruzínštiny jí dovolil přispět do gruzínských literárních procesů i překlady složitých textů, například románu Pod skleněným zvonem Sylvie Plath. Její poezie se vyznačuje jemným ženským hlasem, který zkoumá univerzální témata.