Česko

Anna Bolavá: Do dna, ke tmě

Narozena 1981 ve Strakonicích. Vlastním jménem Bohumila Adamová. Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Dnes je stomickou poradkyní a fotografuje zemědělské stroje. Knižně vydala sbírku básní Černý rok (2013) a prózy Do tmy (2015) a Ke dnu (2017). „V době prvních mrazů na konci listopadu je v močálech na kraji města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Mezi obyvateli se začíná roztáčet kolotoč úvah, spekulací a pomluv. Osudy postav se kříží a praskají jako dráty elektrického vedení stožárů v polích za městem,“ stojí v anotaci.